Webin tietosuoja kuntoon

EU:n uusi tietosuoja-asetus asettaa uusia vaatimuksia käyttäjätietojen keräämiseen.
Pepron tarjoaa tietoteknisen ratkaisun vaatimusten täyttämiseen.
Kumppanimme Ernst & Young tarjoaa lakiteknisen ratkaisun uusien tietosuojavaatimusten täyttämiseen.

Henkilötietosuoja lyhyesti

  • Yrityksellä tulee olla rekisteriselosteet, joista ilmenee mitä tietoa henkilöistä kerätään ja mihin tarkoitukseen
  • Henkilöiltä tulee kerätä hyväksyntä heidän tietojensa tallentamisesta
  • Jo pelkästään web-kävijöistä cookiesta kerättävä tieto voi sisältää tietosuojan kannalta kriittistä asiakastietoa
  • Keskeiset henkilötietosuoja vaatimukset ovat olleet voimassa jo pitkään, ja nyt niihin tulee vielä lisävaatimuksia uusien EU säännösten myötä

Keskeiset ominaisuudet

Ratkaisun avulla voidaan asiakkaalle tarjota helposti hyväksyttäväksi oleelliset ehdot web-vierailun aikana
Kävijän tietoihin tallennetaan tieto mitkä ehdot ja milloin käyttäjä on hyväksynyt, tarvittaessa ehtojen uudelleen hyväksyntä niiden muuttuessa
Mahdollisuus tarjota eritasoisia ehtoja käyttäjälle, cookie, yhteystieto, suoramarkkinointi jne...
Tiedot kerätään keskitetysti, jolloin saadaan yksi tietovarasto, jossa on tiedot asiakkaan hyväksymistä ehdoista
Kerätyt tiedot voidaan viedä helposti rajapinnan avulla muihin yrityksen järjestelmiin tarvittaessa

Hinnoittelu

Peruspaketti

1 000 € Aloitusmaksu + 75 € /kuukausi

  • Rajattoman määrän asiakkaita
  • Web-integraation yhdellä ehdolla ja rekisteriselosteella

Ratkaisun avulla voidaan ratkaista keskitetysti tietosuojavaatimukset.  Pepron tarjoaa yhteistyössä Ernst & Young kanssa kokonaisratkaisun sisältäen kartoituksen yrityksen muista järjestelmiin ja asiakkaalle räätälöidyt rekisteriselosteet ja tietosuojaehdot vaatimukset voidaan sisällyttää osaksi ratkaisua.

Kysy lisää