Safeobject rakentaa tulevaisuuden kenttätyönhallintaratkaisua

Safeobject on liikkuvan henkilöstön ja muuttuvan työympäristön turvallisuus-, laatu-, ympäristö- ja työnohjausratkaisu. Pepron on ollut mukana luomassa Safeobjectista tuotetta jolla Safeobject palvelee mm kaivos, kierrätys, sairaala, murskaus, räjäytys ja rakennusalan yrityksiä - samalla tuotemoottorilla täysin kohdeliiketoimintaan mukautuvalla mobiiliapplikaatiolla. Pepronin palvelut kattavat Safeobjectilla paitsi tuotekehityksen tarpeita, myös liiketoiminnan kehitystä sekä asiakaspalvelukomponentin luontia. Pepron on todellinen kokonaistoimija Safeobjectin tukena. COO, Sami Varpenius

 

 

Safeobject - Liikkuvan henkilöstön työturvallisuus- ja dokumentointiratkaisu

Safeobject on teollisuuden tarpeisiin suunniteltu liikkuva henkilöstön työturvallisuusratkaisu. Siinä yhdistyvät saumattomasti kohdekohtaiset työ- ja turvallisuusohjeet, tehtävien ja käytetyn ajan raportointi, kuvallinen dokumentointi ja lukuisat muut teollisuuden rakentamisen ja kunnossapidon turvallisuuteen tähtäävät elementit.

Kun teollisuuden prosessi tulevat entistä monimutkaisemmiksi ja tuotantokapasiteetilta vaaditaan jatkuvaa kasvua  -  turvallisuuden, dokumentaation, tiedottamisen ja raportoinnin vaatimukset korostuvat entisestään.

Joissakin prosesseissa tyypillisiä riskejä ovat putoamiset, räjähdys tai palovaarat, vaaralliset aineet tai kohdealuekohtaiset haasteet. Toisaalla haasteet ovat kylmä, kuuma tai muut ulkopuoliset tekijät.

Samalla tuotannon tulee toimia tehokkaasti ja tuloksista on saatava tarkkaa raportointi kone, laite tai henkilötasolla – mittarointavana kohteena voi olla tonnit, tunnit, tai monet muut vastaavat muuttujat. Muutosten dokumentaation on oltava reaaliaikaista.
Turvallisuudesta huolehtiminen on kokonaisuus jossa osa toimenpiteistä on omalähtöisiä ja osa lakisääteisiä.

Safeobject on kehitetty näitä muuttujia silmälläpitäen – kenttäkokemusta jo yli 10 vuotta.

Liikkuvan henkilöstön työturvallisuusratkaisu lyhyesti:

  • Työturvallisuusohjeet
  • Työskentelyohjeet
  • Varoitukset
  • Tarkastuslista ja tarkastuspöytäkirja
  • Mittausarvot ja mittauspöytäkirja
  • Henkilöstön paikannus
  • Työkoneiden ja –välineiden paikkatieto
  • Tarkastus- ja huoltohistoria

www.safeobject.com