Oulun Energia tehostaa asiakaspalveluaan

“Uudenaikaisten asiakaspalvelujärjestelmiemme avulla, voimme Oulun Energialla vuorovaikuttaa vanhojen ja uusien asiakkaidemme kanssa heidän itsensä valitsemissa kanavissa, olivat ne sitten sähköpostia tai vaikka Twitteriä. Zendesk pyörittää meille keskitetysti koko asiakaspalvelua ja asiakaspalvelun raportointia.”
- Petra Salminen, asiakaspalvelupäällikkö, Oulun Energia

Palvellessaan asiakkaita, Oulun Energian yli 30 asiakaspalvelijaa liikkuivat arjessaan jatkuvasti useiden eri järjestelmien välillä. Sen lisäksi, että tämä oli aikaa vievää, olivat tällaisen ratkaisun raportointimahdollisuudet puutteelliset.

Pepron integroi Zendeskin kiinteästi Oulun Energian olemassa oleviin järjestelmiin ja kommunikointikanaviin, jonka jälkeen niiden tietoja pystytään käsittelemään ja viestintää hoitamaan sen kautta. Yli 170 000 asiakkaan palveleminen tehostui huomattavasti ja nyt he käsittelevätkin yli 1600 tikettiä viikoittain. Raportointi on kattavaa ja asiakastyytyväisyyden seuranta mahdollista jokaisen kanavan kautta.

Lue lisää Zendeskin Success Storysta, kuinka Pepron auttoi Oulun Energiaa tehostamaan asiakaspalveluaan.

 

Oulun Energia 

Oulun Energia on tuottanut pohjoista voimaa - sähköä ja lämpöä - vuodesta 1889. Tänä päivänä Pohjois-Suomen johtava energiakonserni tarjoaa asiakkailleen älykkäitä, kustannuksiltaan kilpailukykyisiä, helppokäyttöisiä ja kestäviä energiaratkaisuja. Konsernin palveluksessa on lähes 400 energia-alan ammattilaista. Toimintamme kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon, sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja jakelun sekä alan erilaiset palvelut kuten älykkäät energiapalvelut, verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon. Konserniin kuuluvat Oulun Energia Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy ja Turveruukki Oy.

Lue lisää www.oulunenergia.fi

Pepron Oy

Pepron on konsultointiyritys, joka on keskittynyt tuomaan uusia ja innovatiivisia tapoja käyttää pilvi- ja mobiilipalveluita helpottamaan jokapäiväistä liiketoimintaa. Pepron toteuttaa olemassa olevien ja laajalti käytettyjen pilvi- ja mobiilipalvelujen avulla integroituja liiketoimintaratkaisuja. Pepronin tarjoamat ratkaisut ja työkalut rakennetaan asiakas- ja käyttäjänäkökulmasta täyttämään asiakasorganisaatioiden liiketoimintatarpeet. Pepronin tarjoama koostuu konsultoinnista, pilvi- ja mobiilijärjestelmien toimittamisesta ja toimitettujen järjestelmien ja niihin liittyvien prosessien ylläpidosta.

Lue lisää www.pepron.com