Opal Bluen osaaminen nyt Pepronin asiakkaiden saatavilla

"Opal Blue ja Pepron ovat työskennelleet aiemmin yhdessä monissa projekteissa ja yrityksillä on ollut yhteneväinen näkemys yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Osaamisemme yhdistäminen tuntui luontevalta päätökseltä, jotta voimme palvella asiakkaitamme laajemmalla tarjoomalla.", kertoo Jani Korhonen, Pepronin ohjelmistokehityksen johtaja.

Työskenneltyään vuosia yhteisissä projekteissa, Opal Blue ja Pepron ovat sopineet yhteistyön syventämisestä ja ovat yhdistäneet osaamisensa liiketoiminnan ja ohjelmistojen kehityksessä. Opal Bluen osaaminen on nyt lisätty Pepronin tarjoomaan minkä ansiosta Pepronin asiakkaille on tarjolla suurempi asiantuntijapooli. Ollessaan osakkaita, Opal Blue, Pepron ja asiantuntijat ovat kaikki sitoutuneita yhteistyöhön pitkällä aikavälillä.

Opal Blue on liikkeenjohdon konsultointiin, liiketoiminnan kehitykseen, ohjelmistokehitykseen sekä venturesijoituksiin erikoistunut yritys. Opal Bluen konsultointipalveluja on toimitettu erilaisille asiakkaille vaihdellen hi-tech start-up -yrityksistä perinteiseen teolliseen liiketoimintaan.

Yhteisten projektien aikana Pepron ja Opal Blue tunnistivat paljon yhteneväisyyksiä liiketoiminnoissaan ja kokivat, että yhdistelmänä yritysten osaaminen tarjoaa tehokkaamman alustan pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseen. Yritysten omistajat ovat työskennelleet yhdessä myös aiemmissa yrityksissä yli vuosikymmenen mikä on rakentanut luottamusta ja mahdollisti sujuvan toimintojen migraation.

Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä yhdistäminen on jo toteutettu kokonaisuudessaan. Pepronin uusi kokoonpano on innoissaan jatkaessa yrityksen kasvattamista ja palvelutarjooman kehittämistä.