Pepron Oy auttoi TopOne Oy:ta parantamaan asiakaspalvelua

Pilvi- ja mobiilipalveluiden avulla rakennettu asiakaspalvelujärjestelmä tehostaa TopOnen sisäisten prosessien hallintaa ja parantaa asiakaspalvelun laatua.

"Järjestelmämme kriittisyyden kannalta haluamme taata asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuen, Pepron auttoi meitä parantamaan asiakaspalvelujärjestelmää ja prosessia aivan uudelle tasolle aiemmasta", Sami Varpenius, Tj Topone

Viimeisimpien pilvi- ja mobiilipalveluiden hyödyntämiseen erikoistunut Pepron oli avainroolissa edesauttamassa TopOne Oy:n asiakaspalvelun uudistamisessa. Esiprojekti aloitettiin Pepron Oy:n asiantuntijan johdolla kartoittamalla Topone Oy:n yksilölliset asiakaspalvelutarpeet. Tarveanalyysin pohjalta luotiin räätälöity projekti, joka tuki tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman hyvin.

TopOne Oy on paikkatietoratkaisuihin keskittynyt yritys, joka toimittaa johtavaa tiehoidon kunnossapidon seurantajärjestelmää, asiakkaina mm. Destia ja HKL. TopOne Oy:n järjestelmä on kriittinen osa erityisesti talvikunnossapidon edistymisen raportoinnissa. Järjestelmän avulla välitetään tietoa miten maanteitä ja raiteita on ehditty hoitaa esimerkiksi lumipyryn aikana. ”Järjestelmämme kriittisyyden kannalta haluamme taata asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuen, Pepron auttoi meitä parantamaan asiakaspalvelujärjestelmää ja prosessia aivan uudelle tasolle aiemmasta”, toteaa Sami Varpenius, TopOne Oy:n toimitusjohtaja. ”Pepronin tarjoama kokonaisvaltainen palvelu, aina työkalujen valinnasta, käyttöönottoon ja ylläpitoon antaa meille aikaa keskittyä itse asiakkaisiin. Uskomme käyttöönotetun ratkaisun vähentävän kustannuksiamme, mutta samalla parantavan asiakaspalvelun laatua”, Varpenius jatkaa.

Pepron Oy:n toimitti kokonaisvaltaisen kehittämisprojektin tarpeiden kartoituksesta, toteuttamisen kautta, yhä jatkuvaan ylläpitovaiheeseen. Projektin aikana valittiin TopOne Oy:n tarpeisiin parhaiten sopivat työkalut, sekä räätälöitiin ja integroitiin työkalut yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi vastaamaan kriittisiä tarpeita. Kokonaisjärjestelmän käyttöönottamisessa autettiin kouluttamalla. Projektia jatketaan nyt ylläpitona varmistaen kokonaisjärjestelmän toimivuus, sekä kehittämällä asiakaspalveluprosessia edelleen uusien työkalujen suomien mahdollisuuksien avulla.

TopOne Oy 

TopOne Oy on johtava kunnossapidonseurannan ratkaisuja toimittava yritys Suomessa. TopOne Oy:n järjestelmää käytetään raportointiin ja seurantaan yli puolessa Suomen Liikenneviraston valvomista tieurakoista. Tämän lisäksi TopOne Oy toimittaa paikkatietoratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.

Lue lisää www.viirit.fi

Pepron Oy

Pepron on konsultointiyritys joka on keskittynyt tuomaan uusia ja innovatiivisia tapoja käyttää pilvi- ja mobiilipalveluita helpottamaan jokapäiväistä liiketoimintaa. Pepron toteuttaa olemassa olevien ja laajalti käytettyjen pilvi- ja mobiilipalvelujen avulla integroituja liiketoimintaratkaisuja. Pepronin tarjoamat ratkaisut ja työkalut rakennetaan asiakas- ja käyttäjänäkökulmasta täyttämään asiakasorganisaatioiden liiketoimintatarpeet. Pepronin tarjoama koostuu konsultoinnista, pilvi- ja mobiilijärjestelmien toimittamisesta ja toimitettujen järjestelmien ja niihin liittyvien prosessien ylläpidosta.

Lue lisää www.pepron.com