Asiakaspalveluratkaisu Finbiosoftille

Pepron on toteuttanut Zendesk-asiakaspalveluratkaisun ja tarjonnut Zendesk-konsultaatiota for Finbiosoftille vuodesta 2014.

Yli vuosikymmenen ajan kestäneessä yhteistyössämme maailman eri laboratorioiden kanssa olemme huomanneet, että ne voisivat saavuttaa paljon korkeamman laadun. Vaikka suurin osa laboratorioista panostaa laatuun, niiden laatutehtävät ovat tehottomia ja epätarkkoja vääränlaisten työkalujen ja prosessien takia. Lisäksi nämä tehtävät keskittyvät pikemminkin dokumentointiin kuin laadun parantamiseen.

Uskomme, että korkea laatu on avainasemassa nykyaikaisten laboratorioiden kilpailukyvyn saavuttamiseen. Tästä syystä laboratorioiden on kyettävä suorittamaan laatutehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja tarkasti. Loppujen lopuksi näitä tehtäviä ei tulisi nähdä byrokraattisena taakkana, vaan tehokkaana apukeinona laboratorioille kehittyä, osoittaa pätevyys ja varmistaa potilasturvallisuus.

Lumise webshop

Finbiosoftin tehtävä on auttaa laboratorioita saavuttamaan korkeampi laatukjälki. Nykyisin tarjoamme maailman ensimmäisen ohjelmistopalvelupaketin, joka antaa laboratorioille mahdollisuuden arvioida laatuaan tehokkaasti ja tarkasti. Haluamme tehdä laboratorioille mahdollisimman helpoksi siirtymisen dokumentointipainotteisesta varmistuksesta kohti niiden toimenpiteiden tekemistä, jotka ovat laadun kannalta merkittävässä osassa.